Napi átlagos látogatások: 1310. 450    

Adatkezelés

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Kizárólagos adatkezelő:
East Orient Media Group KFT. 1077. Budapest, Rottenbiller utca 64. Fsz. 7. Adószám: 11708850-1-42 Cégjegyzékszám: 01-09-372530
Az adatkezelés megnevezése
Az adatkezelés a felhasználók és a Regisztrált Felhasználók (Hirdetők) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az adatkezelő által üzemeltetett Rendszer felhasználói esetében.
Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, Infotv. alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre
A felhasználó által választott hozzáférési szinttől függően megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó.
A felhasználó döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok.
A rendszer használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, 3 hónap után pedig törli.
Az adatkezelés célja
A felhasználó által megadott e-mail cím és / vagy felhasználói név és jelszó esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása. A megadott látható és mások számára nem látható adatok estében a Felhasználók, valamint a Regisztrált Felhasználók (Hirdetők) azonosítása, információ és segítségnyújtás partnerválasztásban. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat szerint nem kéri az adatok anonim kezelését, az azonosító adatok törlését. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük az adatokat.
A felhasználó döntése alapján a megadott látható és mások számára nem látható adatok esetében, amíg a Felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 3 hónapig tárolja a rendszer az adatokat.
A személyes adatok törlése
A törlési igényt e-mailben a info@dragonflat.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli.
Az Adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes, a weboldalon keresztültörténő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatot.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@dragonflat.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
Jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (www.naih.hu)